Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

25 maart 2020

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is in de plaats gekomen van de regeling Werktijdverkorting (wtv). De oude regeling kunt u niet meer aanvragen. Reeds ingediende aanvragen van de wtv worden gewoon in behandeling genomen met de nieuwe regeling NOW. Wel kunt u verwachten dat hier nog aanvullende informatie over wordt opgevraagd.

Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor de NOW:

 • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies over drie maanden;
 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt (18 maart t/m 31 mei 2020);
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling (inspanningsverplichting).

Toelichting

Overige belangrijke toelichtingen op de NOW zijn:

 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever (90% van 50%);
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever (90% van 25%).
 • Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
 • Let op! Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest;
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist;
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in deze regeling meegenomen. Zij kunnen eventueel aanspraak maken op de Tozo. Directeuren van BV’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon. Een directeur met een minderheidsbelang die verplicht sociaal verzekerd is zou dan wel aanspraak kunnen maken op de NOW.

AANVRAGEN: de NOW kunt u aanvragen bij het UWV vanaf maandag 6 april tot en met vrijdag 5 juni 2020. Om meer te weten te komen over het aanvragen van de NOW klik hier.

Terug naar overzicht

Teun Trienekens

Adviseur | Eigenaar
Teun Trienekens
Neem contact op