Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

28 maart 2020

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een regeling voor ondernemers die direct getroffen zijn door de maatregelen van de overheid in het kader van de coronacrisis. Gedupeerde ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een gift van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Deze regeling, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is bedoeld voor MKB-bedrijven in sectoren waar de gezondheidsmaatregelen van het kabinet directe gevolgen hebben voor de inkomsten. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders.

Sectoren

Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken op de TOGS: 

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés;
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten;
 • Evenementenlocaties en organisatoren;
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs;
 • Rijschoolhouders;
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren;
 • Casino’s.

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers (detailhandel) kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling TOGS (update 28 maart 2020).

Vanaf uiterlijk 15 april 2020 is de TOGS ook aan te vragen voor ondernemers zoals:

 • Tattooshops;
 • Kleinere mkb-winkeliers in de food sector;
 • Dienstverlening zoals taxi’s;
 • Paramedische beroepen die niet-gecontracteerde zorg verlenen (zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten; logopedisten en verloskundigen);
 • Toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden en evenementen;
 • Uitzend- en uitleenbureaus;
 • Reparateurs van computers en consumentenartikelen.

Let op! Bovenstaande voorbeelden zijn niet volledig. Een lijst met rubrieken inclusief SBI-codes vindt u hier (update 7 april 2020). Onderaan de webpagina vindt u een zoektool SBI-codes waarmee u aan de hand van uw KvK nummer kunt controleren of uw onderneming onder de vastgestelde rubrieken valt.

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TOGS zijn:

 • De hoofdactiviteit of nevenactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van de KvK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de activiteiten (SBI codes) die zijn opgenomen in de beleidsregel;

 • U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres. Of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft1;

 • U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 20202 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal lijden;

 • U heeft minstens € 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 20202 tot en met 15 juni 2020;

 • Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst;

 • Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK (peildatum 15 maart 2020);

 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening);

 • Uw onderneming is geen overheidsbedrijf;

 • Uw onderneming is niet failliet;

 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

Voor een aantal ondernemingen gelden naast de bovenstaande voorwaarden aanvullende voorwaarden.

 • Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel;
 • Toeleveranciers;
 • Zorgondernemingen.

1: Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.

2: Dag na aankondiging van de eerste noodmaatregel.

AANVRAGEN: de TOGS is aan te vragen bij de RVO van vrijdag 27 maart tot en met vrijdag 26 juni 2020. Voor aanvragen klik hier. Mocht u vragen hebben over de TOGS regeling en aanvraag daarvan, bel of mail ons wij helpen u graag.

Terug naar overzicht

Teun Trienekens

Adviseur | Eigenaar
Teun Trienekens
Neem contact op