Nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR)

04 november 2019

Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in. Ondernemers en organisaties met een omzet tot en met € 20.000 (exclusief BTW) per jaar kunnen gebruikmaken van de nieuwe KOR. De nieuwe KOR geldt voor alle ondernemers, ook voor rechtspersonen zoals een BV of stichting.

Met het gebruik van de nieuwe KOR worden ondernemers en organisaties vrijgesteld van BTW. De ondernemer hoeft dus geen BTW in rekening te brengen aan zijn afnemers. Daarnaast heeft de ondernemer geen recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte BTW.

Met de nieuwe KOR vervalt de administratieve verplichting en ook hoeft de ondernemer geen reguliere BTW aangiften meer in te dienen. Deelname aan de nieuwe KOR geldt voor een minimale periode van drie jaar of zolang de omzet per kalenderjaar niet boven de € 20.000 uitkomt. De ondernemer kan de KOR opzeggen nadat die ten minste drie kalenderjaren van toepassing is geweest. Na opzegging kan de ondernemer pas na drie jaar weer in aanmerking komen voor een hernieuwde toepassing van de KOR. Deze termijn geldt ook bij overschrijding van de omzetgrens van € 20.000.

Voor de omzetgrens van € 20.000 per jaar telt het volgende mee;

  • In Nederland verrichte BTW belaste leveringen van goederen en diensten;
  • De omzet van diensten die vrijgesteld zijn van BTW1
  • De omzet waarvan de BTW is verlegd naar de afnemers;
  • Buitenlandse transacties, zoals leveringen aan een ander EU land met 0% BTW.

U bent een BTW ondernemer met een vaste inrichting in Nederland en heeft een verwachtte omzet van niet meer dan € 20.000 in 2020, dan gelden onderstaande opties voor u:

  1. U heeft reeds een ontheffing van administratieve verplichting; u hoeft niets te doen. Uw wordt door de belastingdienst automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR.
  2. U heeft ­geen ontheffing van administratieve verplichting; u moet zelf een verzoek indienen om toepassing van de nieuwe KOR. U heeft tot uiterlijk 20 november 2019 om dit verzoek in te dienen bij de belastingdienst.

Heeft u vragen over de nieuwe KOR of hulp nodig met aanmelden? Neem gerust contact met ons op.

1: te weten de verhuur of levering van onroerende zaken en de leveringen en diensten van betaalmiddelen en effecten, financiële diensten of verzekering- of herverzekeringsdiensten. Andere BTW vrijgestelde omzet telt niet mee voor de omzetgrens van € 20.000 per jaar.

Terug naar overzicht

Joost Vreijsen

Financieel | Fiscaal adviseur
Joost Vreijsen
Neem contact op