Maatregelen Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

30 september 2019

Doel van de Wet arbeidsmarkt in balans

In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) staan maatregelen voor flexibel werk, het ontslagrecht en de financiering van de WW. Het kabinet wil werkgevers aanmoedigen om werknemers vast in dienst te nemen. Ook moeten flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen krijgen. Wat zijn de maatregelen die worden getroffen op de diverse gebieden?

Ontslag en transitievergoeding

  • Er komt een extra reden voor ontslag: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit verschillende ontslaggronden samen zorgen voor een redelijke grond voor ontslag.
  • Is de cumulatiegrond een reden voor ontslag? Dan kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal een halve transitievergoeding. Dit komt bovenop de transitievergoeding waar een werknemer recht op heeft.
  • Uw werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Nu kunnen werknemers pas een transitievergoeding krijgen als zij twee jaar of langer bij u in dienst zijn.
  • Bij ontslag krijgt iedereen een transitievergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Het maakt dan niet uit hoelang de werknemer bij u werkte.
  • Moet uw bedrijf sluiten omdat u met pensioen gaat, ziek bent of overlijdt? En heeft u minder dan 25 werknemers? Dan kunt u compensatie krijgen voor de transitievergoedingen.

Tijdelijk personeel en ketenbepaling

U kunt een werknemer langer in tijdelijke dienst houden. De  ketenbepaling wordt uitgebreid van twee naar drie jaar. De ketenbepaling is de periode waarna drie elkaar opvolgende tijdelijke contracten bij aangaan van het vierde contract automatisch overgaan in een vast contract. 

Als er tussen twee contracten een pauze zit van tenminste zes maanden, begint de keten opnieuw te tellen. Personeel met een tijdelijk contract kunt u na een pauze van drie maanden weer inhuren. Dit kan alleen bij terugkerend tijdelijk werk dat iemand maximaal negen maanden per jaar voor u uitvoert, als er afspraken over staan in de cao.

Payrollmedewerkers en oproepkrachten

  • Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij u in dienst zijn. Ook krijgen zij recht op een passende pensioenregeling.
  • U moet een oproepwerknemer minstens vier dagen van tevoren oproepen. Oproepkrachten houden recht op loon over die uren als u dit geplande werk minder dan vier dagen van tevoren toch afzegt. In een cao kunnen afspraken worden gemaakt om de termijn van vier dagen te verkorten tot een dag.
  • U moet een oproepkracht na twaalf maanden een contract voor een vast aantal uren geven. Dit moet hetzelfde aantal uren zijn als de werknemer gemiddeld in de afgelopen twaalf maanden voor u werkte.

WW

U gaat minder WW-premie betalen voor werknemers die u vast in dienst neemt. De WW-premie voor vaste contracten wordt vijf procent lager dan voor flexibele krachten.

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben of graag een toelichting willen op uw specifieke situatie dan horen wij het graag van u.

Terug naar overzicht

Laura Govers

Fiscaal | Loon medewerkster
Laura Govers
Neem contact op